Các danh hiệu thi đua cá nhân

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Năm công nhận
1 Nhà giáo Đinh Thị Tú 1960 Nguyên Hiệu trưởng 2010

 

UT 3
Ông Đào Hồng Phong – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nam Định – trao tặng danh hiệu NGƯT cho Hiệu trưởng Đinh Thị Tú
UT2
 Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Sở GD-ĐT Tỉnh Nam Định – tặng hoa chúc mừng
NGƯT.Hiệu trưởng Đinh Thị Tú

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐƯỢC NHẬN

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ – Môn dạy Năm công nhận
1 Cô giáo Lê Thị Mơ 1952 Nguyên Phó hiệu trưởng 2003
2 Cô giáo Đinh Thị Tú 1960 Nguyên Hiệu trưởng 2008
3 Cô giáo Phạm Thị Mai 1959 Nguyên Chủ tịch CĐ 2001
4 Cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung 1959 Nguyên Phó Hiệu trưởng 2010
5 Cô giáo Phạm Thị Minh Hương 1962 Phó Hiệu trưởng 2015

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐƯỢC NHẬN

BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ – Môn dạy Năm công nhận
1 Cô giáo Đinh Thị Tú 1960 Nguyên Hiệu trưởng 1999
2 Cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung 1959 Nguyên Phó hiệu trưởng 1999
3 Cô giáo Phạm Thị Minh Hương 1962 Phó hiệu trưởng 2007
4 Cô giáo Phạm Thị Mai 1959 Nguyên Chủ tịch CĐ 1992
5 Cô giáo Lê Thị Mơ 1952 Nguyên Phó hiệu trưởng
6 Cô giáo Hoàng Thị Tùy 1955 Nguyên giáo viên
7 Cô giáo Vũ Thị Liên 1952 Nguyên giáo viên
8 Thầy giáo Vũ Trọng Hiền 1961 Giáo viên
9 Cô giáo Vũ Thị Thúy Vân 1970 Giáo viên 2007
10 Cô giáo Trần Thị Thu Hằng 1973 Giáo viên 2011
11 Cô giáo Trần Thị Mai 1960 Nguyên giáo viên 2005
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trao tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT
cho Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Minh Hương
 coMH

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ – Môn dạy Năm công nhận
1 Cô giáo Đinh Thị Tú 1960 Nguyên Hiệu trưởng 20032008
2 Cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung 1959 Nguyên Phó hiệu trưởng 2010
3 Cô giáo Bùi Thị Ngọc Dung 1973 Giáo viên 20112015
4 Cô giáo Phạm Thị Mai 1959 Nguyên Chủ tịch CĐ 20052010
5 Cô giáo Vũ Thị Thúy Vân 1970 Giáo viên 2008

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ – Môn dạy Ghi chú
1 Cô giáo Đinh Thị Tú 1960 Nguyên Hiệu trưởng
2 Cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung 1959 Nguyên Phó hiệu trưởng
3 Cô giáo Phạm Thị Minh Hương 1962 Phó hiệu trưởng
4 Thầy giáo Trần Ngọc Mậu 1936 Nguyên Hiệu trưởng
5 Thầy giáo Trần Thanh Sơn 1939 Cố hiệu trưởng
6 Cô giáo Phạm Thị Mai 1959 Nguyên Chủ tịch CĐ
7 Cô giáo Lê Thị Mơ 1952 Nguyên Phó hiệu trưởng
8 Cô giáo Hoàng Thị Tùy 1955 Nguyên giáo viên
9 Cô giáo Vũ Thị Liên 1952 Nguyên giáo viên
10 Thầy giáo Vũ Trọng Hiền 1961 Giáo viên
11 Cô giáo Trần Thị Đoan 1952 Nguyên giáo viên
12 Cô giáo Trần Thị Tuấn 1954 Nguyên giáo viên
13 Cô giáo Đỗ Thị Tuyết 1950 Nguyên giáo viên
14 Cô giáo Trần Thị Nga 1950 Nguyên giáo viên
15 Cô giáo Hoàng Thị Tùy 1955 Nguyên giáo viên
16 Cô giáo Hà Minh Chi 1950 Nguyên giáo viên
17 Thầy giáo Trần Đình Quân 1953 Nguyên giáo viên
18 Cô giáo Bùi Thị Ngọc Dung 1973 Giáo viên
19 Cô giáo Ngô Thị Hòa 1978 Giáo viên
20 Cô giáo Trần Thu Hằng 1973 Giáo viên
21 Cô giáo Vũ Thị Bích Hạnh 1974 Giáo viên
22 Cô giáo Phan Thị Kim Anh 1973 Giáo viên
23 Cô giáo Trần Thị Thoa 1960 Giáo viên
24 Cô giáo Trần Thị Mai 1960 Giáo viên
25 Cô giáo Vũ Thị Thúy Vân 1970 Giáo viên
26 Cô giáo Vũ Thị Vân 1958 Giáo viên
27 Cô giáo Vũ Thị Minh Thu 1974 Giáo viên
28 Cô giáo Trần Thị Thường 1964 Giáo viên
29 Cô giáo Trần Thị Kim Thoa 1974 Giáo viên
30 Cô giáo Vũ Thị Thủy 1970 Giáo viên
31 Cô giáo Tống Thị Phương Liên 1974 Giáo viên
32 Cô giáo Trần Thị Ngọc Trang 1982 Giáo viên
33 Cô giáo Trần Thị Minh Thủy 1964 Giáo viên
34 Cô giáo Đinh Thị Thanh Hương 1959 Nguyên giáo viên
35 Cô giáo Bùi Thị Thu Hà 1978 Giáo viên
36 Trần Thị Nhung 1959 Nguyên nhân viên kế toán