Cán bộ, giáo viên đã và đang công tác tại trường

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

TT Họ tên Chức vụ Dạy khối/môn Ghi chú
1. Trần Ngọc Mậu Hiệu Trưởng Nghỉ hưu 1996
2. Trần Thanh Sơn Hiệu Trưởng Nghỉ hưu 1999 – Mất 2008
3. Đinh Thị Tú Hiệu Trưởng  Chuyển Hà Nội
4. Lê Thị Mơ Hiệu phó Nghỉ hưu 2007
5. Bùi Thị Tuyết Nhung Hiệu phó Nghỉ hưu 2014
6. Phạm Thị Minh Hương Hiệu phó Nghỉ hưu 2016
7. Phạm Thị Ninh Hiệu trưởng
8. Bùi Thị Ngọc Dung Hiệu phó
9. Tống Thị Phương Liên Giáo viên Khối 1
10. Vũ Thị Thuỷ Giáo viên Khối 1
11. Trần Thị Ngọc Trang Giáo viên Khối 1
12. Hoàng Mai Nhàn Giáo viên Khối 1
13. Trần Thị Kim Thoa Giáo viên Khối 2
14. Khúc Thị Hoa Giáo viên Khối 2
15. Đặng Thị Phương Lan Giáo viên Khối 2
16. Trần Thị Thường Giáo viên Khối 2
17. Vũ Thị Minh Thu Giáo viên Khối 3
18. Trần Thị Mai Giáo viên Khối 3  Nghỉ hưu 2015
19. Trần Thị Giáng Hương Giáo viên Khối 3
20. Nguyễn Thị Hồng Hoa Giáo viên Khối 3
21. Nguyễn Thị Hồng Yến Giáo viên Khối 4 Chuyển Hà Nội 2016
22. Phùng Thị Loan Giáo viên Khối 4
23. Trần Thị Thu Hằng Giáo viên Khối 4  Chuyển Hà Nội 2016
24. Vũ Thị Bích Hạnh Giáo viên Khối 4
25. Trần Thị Thoa Giáo viên Khối 4  Nghỉ hưu 2015
26. Phan Thị Kim Anh Giáo viên Khối 5
27. Đinh Việt Hà Giáo viên Khối 5  Chuyển TH Chu Văn An
28. Phạm Thị Mai Giáo viên Khối 5  Nghỉ hưu 2014
29. Ngô Thị Hoà Giáo viên Khối 5  Chuyển Hà Nội 2016
30. Bùi Thị Thu Hà Giáo viên Âm nhạc
31. Phạm Thị Hoài Giáo viên Âm nhạc
32. Đinh Thị Thanh Hương Giáo viên Mĩ thuật  Nghỉ hưu 2014
33. Trần Thanh Hà Giáo viên Mĩ thuật
34. Trần Trung Kiên Giáo viên Thể dục
35. Đỗ Công Văn Giáo viên Thể dục
36. Lê Mai Trang Giáo viên Tiếng Anh
37. Vũ Thị An Trinh Giáo viên Tiếng Anh
38. Đỗ Thị Hiền Giáo viên HĐ Tiếng Anh
39. Nguyễn Thuý Hiền Giáo viên Tin học
40. Trần Tất Văn Giáo viên HĐ Tin học
41. Khổng Lệ Giang Giáo viên Khối 5 (2016 – 2017)
42. Đặng Thanh Hoài Giáo viên Khối 3 (2016 – 2017)
43. Nguyễn Thu Trang Giáo viên Khối 3 (2016 – 2017)
44. Trần Thanh Huyền Giáo viên Khối 5 (2016 – 2017)
45. Trần Thị Nhung Kế toán  Nghỉ hưu 2014
46. Mai Thị Đông Nhân viên y tế
47. Trần Thị Tuyết Anh Giáo viên HĐ Văn hóa Chuyển TH Nguyễn Trãi
48. Hoàng Thị Bình Giáo viên Văn hóa Chuyển Hà Nội
49. Lê Kim Chinh Giáo viên Văn hóa Chuyển TH Trần Quốc Toản
50. Phạm Thị Kim Duyên Giáo viên Văn hóa Chuyển THCS Lý Thường Kiệt
51. Phạm Thúy Hà Giáo viên Văn hóa Chuyển Hà Nội
52. Nguyễn Thu Hằng Giáo viên HĐ Tiếng Anh Chuyển về Hải Hậu
53. Hoàng Thuý Hằng Giáo viên HĐ Tiếng Anh Chuyển ngành
54. Lê Thị Thúy Hằng Giáo viên HĐ Văn hóa Chuyển Nam Trực
55. Vũ Trọng Hiền Giáo viên Văn hóa Chuyển PTTH THĐ
56. Nguyễn Thị Vân Hoàn Giáo viên HĐ Văn hóa Chuyển TH Nguyễn Trãi
57. Đỗ Thúy Hồng Giáo viên Văn hóa Chuyển TH Trần Quốc Toản
58. Hà Minh Huệ Giáo viên HĐ Tiếng Anh Chuyển Hà Nội
59. Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên HĐ Văn hóa Chuyển TH Hồ Tùng Mậu
60. Nguyễn Thanh Hương Giáo viên HĐ Văn hóa Chuyển TH Trần Quốc Toản
61. Lê Thị Hương Giáo viên Văn hóa Chuyển Hà Nội
62. Vũ Huy Khoa Giáo viên HĐ Tin học Chuyển Hà Nội
63. Vũ Thị Là Giáo viên HĐ Văn hóa Chuyển TH Nguyễn Văn Trỗi
64. Lê Thị Lan Giáo viên Văn hóa Chuyển Hà Nam
65. Mai Hồng Minh Giáo viên HĐ Tin học Chuyển Hà Nội
66. Phạm Hằng Nga Giáo viên Văn hóa Chuyển Hà Nội
67. Đoàn Thu Nga Giáo viên HĐ Tiếng Anh Chuyển ngành
68. Lê Thị Nga Giáo viên Văn hóa Chuyển Vũng Tàu
69. Đỗ Thu Phương Giáo viên HĐ Văn hóa Chuyển TH Hồ Tùng Mậu
70. Phạm Mạnh Quân Giáo viên HĐ Tin học Chuyển trường chuyên nghiệp
71. Phạm Kim Quy Giáo viên Văn hóa Chuyển TH Nguyễn Văn Trỗi
72. Phan Băng Tâm Giáo viên Văn hóa Chuyển PTCS Lương Thế Vinh
73. Nguyễn Nam Thanh Giáo viên Văn hóa Đi nước ngoài
74. Lê Thị Thế Giáo viên Văn hóa Chuyển TH Nguyễn Văn Trỗi
75. Bùi Thanh Thuỷ Giáo viên HĐ Tin học Chuyển ngành
76. Tô Quỳnh Trang Giáo viên HĐ Văn hóa Chuyển về Hải Hậu
77. Phạm Thanh Vân Giáo viên Văn hóa Chuyển Hải Phòng
78. Ngô Thị Hải Yến Giáo viên Văn hóa Chuyển Hà Nội
79. Vũ Thị Thuý Vân Giáo viên Văn hóa Chuyển TH Nguyễn Văn Cừ  6/2013
80. Trần Thị Minh Thuỷ Giáo viên Âm nhạc Chuyển THCS Trần Đăng Ninh 9/2013
81. Tô Ngọc Anh Giáo viên Nghỉ hưu 1997
82. Vũ Minh Hồng Giáo viên Nghỉ hưu 2000
83. Đỗ Thị Tuyết Giáo viên Nghỉ hưu 2004
84. Trần Thị Nga Giáo viên Nghỉ hưu 2005
85. Hà Minh Chi Giáo viên Nghỉ hưu sớm 2002
86. Trần Thị Đoan Giáo viên Nghỉ hưu 2007
87. Vũ Thị Liên Giáo viên Nghỉ hưu 2007
88. Vũ Thị Khanh Giáo viên Nghỉ hưu sớm 2002
89. Trần Đình Quân Giáo viên Nghỉ hưu sớm 2011
90. Trần Thị Tuấn Giáo viên Nghỉ hưu 2009
91. Nguyễn Thị Lan Giáo viên Nghỉ hưu 2010
92. Hoàng Thị Tùy Giáo viên Nghỉ hưu 2010
93. Vũ Thị Vân Giáo viên Nghỉ hưu tháng 3/2013
94. Trần Thị Tuyết Mai Công nhân Nghỉ hưu tháng 5/2013
95. Phạm Thị Tâm Giáo viên HĐ Âm nhạc  Chuyển đi 2015