Chi bộ Đảng

Các nhiệm kỳ trong giai đoạn 1988 – 1998: sinh hoạt ghép với Chi bộ Đảng Phường Phan Đình Phùng – TP Nam Định.

Số lượng Đảng viên: từ 2 đến 5 Đảng viên

1.     Đ/c Đinh Thị Tú – Phó Hiệu trưởng

2.     Đ/c Trần Đình Quân – Giáo viên Thể dục

3.     Đ/c Vũ Thị Vân – Giáo viên trường Hồ Tùng Mậu chuyển về trường năm 1989

4.    Đ/c Bùi Thị Tuyết Nhung – Giáo viên

5.    Đ/c Phạm Thị Mai -Giáo viên

Các nhiệm kỳ trong giai đoạn 1998 – 2010:

– Bí thư Chi bộ nhà trường: Nhà giáo ưu tú Đinh Thị Tú – Hiệu trưởng

– Phó bí thư Chi bộ: Thầy giáo Trần Đình Quân – Tổ trưởng chuyên môn

Số lượng Đảng viên: từ 3 đến 25 Đảng viên.

 

Các nhiệm kỳ giai đoạn 2010 – 2015:

– Bí thư Chi bộ nhà trường: Nhà giáo ưu tú Đinh Thị Tú – Hiệu trưởng

– Phó bí thư Chi bộ: Cô giáo Phạm Thị Minh Hương – Phó Hiệu trưởng

Số lượng Đảng viên: 22 Đảng viên.

Các nhiệm kỳ giai đoạn 2015 – 2017:

– Bí thư Chi bộ nhà trường: Cô giáo Phạm Thị Ninh – Hiệu trưởng

– Phó bí thư Chi bộ: Cô giáo Bùi Thị Ngọc Dung – Giáo viên

Số lượng Đảng viên: 22 Đảng viên.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TÍNH ĐẾN THÁNG 01 – 2015

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Ngày tháng năm kết nạp Ngày tháng năm chính thức Ghi chú
Bằng cấp Ngành học
01 Trần Đình Quân 02-04-1953 Trung cấp Thể dục 19-06-1984 19-06-1985 Về hưu 2011
02 Đinh Thị Tú 01-01-1960 X Đại học Toán 04-03-1988 04-03-1989  Về hưu 2014
03 Vũ Thị Vân 03-05-1958 X Cao đẳng Toán 08-06-1990 08-06-1991  Về hưu 2013
04 Trần Thị Mai 25-08-1960 X Cao đẳng Tiểu học 03-12-1991 03-12-1992
05 Bùi Thị Tuyết Nhung 09-10-1959 X Đại học Toán học 10-06-1996 10-06-1997 Về hưu 2014
06 Phạm Thị Mai 03-09-1959 X Đại học Văn 01-09-1997 01-09-1998  Về hưu 2014
07 Phạm Thị Ninh 10-05-1962 X Đại học Toán 04-05-1996 04-05-1997 Chuyển về 2014
08 Bùi Thị Ngọc Dung 29-12-1973 X Đại học Tiểu học 03-02-1998 03-02-1999
09 Trần Thị Kim Thoa 01-06-1974 X Đại học Tiểu học 07-08-1999 07-08-2000
10 Phạm Thị Minh Hương 06-09-1962 X Đại học Tiểu học 08-11-1999 08-11-2000
11 Nguyễn Thị Hồng Hoa 04-09-1974 X Đại học Tiểu học 09-01-1999 09-01-2000
12 Vũ Thị Minh Thu 08-05-1973 X Đại học Tiểu học 03-02-2000 03-02-2001
13 Đinh Thị Thanh Hương 25-02-1959 X Trung cấp Họa 19-05-2001 19-05-2002  Về hưu 2014
14 Đinh Việt Hà 15-11-1976 X Đại học Tiểu học 04-01-2003 04-01-2004
15 Ngô Thị Hoà 10-05-1977 X Đại học Tiểu học 04-10-2003 04-10-2004
16 Trần Thị Thu Hằng 21-10-1973 X Đại học Tiểu học 04-06-2004 04-06-2005
17 Khúc Thị Hoa 19-09-1981 X Đại học Tiểu học 22-06-2004 22-06-2005
18 Phan Thị Kim Anh 20-07-1973 X Đại học Tiểu học 02-09-2005 02-09-2006
19 Phạm Thị Phương Linh 07-04-1985 X Đại học Kế toán 25-12-2012 25-12-2013  Chuyển về 2013
20 Vũ Thị Thuỷ 11-10-1970 X Đại học Tiểu học 03-02-2005 03-02-2006
21 Tống Thị Phương Liên 05-09-1974 X Cao đẳng Tiểu học 19-05-2005 19-05-2006
22 Phùng Thị Loan 19-03-1977 X Đại học Tiểu học 11-11-2010 11-11-2011 Chuyển về 2012
23 Trần Thị Ngọc Trang 07-12-1982 X Đại học Tiểu học 30-07-2006 30-07-2007
24 Trần Thị Thoa 10-06-1960 X Trung cấp Tiểu học 19-05-2007 19-05-2008
25 Hoàng Thị Phương Ngọc 17-04-1976 X Đại học Tiểu học 20-12-1997 20-12-1998 Chuyển về 2014
26 Bùi Thu Hà 27-03-1978 X Đại học Âm nhạc 04-08-2008 04-08-2009
27 Trần Thị Thường 20-10-1964 X Đại học Tiểu học 27-08-2008 27-08-2009