Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

THAYMAUS2 Nguyên Hiệu trưởng: Trần Ngọc MậuNăm sinh: 1936

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Từ năm học 1988 – 1989 đến năm học 1995 – 1996

 

 thson Cố Hiệu trưởng: NGƯT Trần Thanh Sơn

Năm sinh: 1939

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm

Từ năm học 1996 – 1997 đến năm học 1998 – 1999

 

 

CO TU 

 

Hiệu trưởng: NGƯT Đinh Thị TúNăm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán

Từ năm học 1999 – 2000 đến năm học 2013 – 2014

 

 

 

 Co_Ninh Hiệu trưởng: Phạm Thị NinhNăm sinh: 1962Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán

Từ năm học 2014 – 2015 đến nay