Lãnh đạo các đoàn thể qua các thời kỳ

* Chủ tịch Công đoàn: Lê Thị Thế

Hà Minh Chi

Lê Thị Mơ

Hoàng Thị Tùy

Phạm Thị Mai

Nguyễn Thị Hồng Hoa
 

* Tổng phụ trách Đội: Lê Thị Nga

Phạm Thị Minh Hương

Trần Thị Minh Thủy

Trần Trung Kiên

Bùi Thị Thu Hà

Phạm Thị Hoài

Đinh Thị Thu Hương
 

* Bí thư Đoàn: Phạm Thị Minh Hương

Lê Thị Nga

Trần Thị Minh Thủy

Trần Thị Thu Hằng

Tống Thị Phương Liên

Trần Thanh Hà