Tổ Chuyên môn

TỔ 1 VÀ CÁC MÔN ÍT GIỜ 

STT

Họ tên

Chức vụ

Dạy khối/môn 

Ghi chú

1

Phạm Thị Minh Hương

Hiệu phó

2

Trần Thị Minh Thuỷ

GV-Tổ trưởng

Âm nhạc

3

Vũ Thị Thuỷ

GV- Tổ phó

Khối 1

4

Tống Thị Phương Liên

Giáo viên

Khối 1

5

Trần Thị Ngọc Trang

Giáo viên

Khối 1

6

Hoàng Mai Nhàn

Giáo viên

Khối 1

7

Bùi Thị Thu Hà

Giáo viên

Âm nhạc

8

Phạm Thị Hoài

Giáo viên

Âm nhạc

9

Đinh Thị Thanh Hương

Giáo viên

Mĩ thuật

10

Trần Thanh Hà

Giáo viên

Mĩ thuật

11

Trần Trung Kiên

Giáo viên

Thể dục

12

Đỗ Công Văn

Giáo viên

Thể dục

13

Trần Thị Nhung

Kế toán

14

Mai Thị Đông

NV y tế

15

Trần Thị Tuyết Mai

Công nhân

 TỔ 2 + 3

STT

Họ tên

Chức vụ

Dạy khối/môn 

Ghi chú

1

Đinh Thị Tú Hiệu Trưởng

2

Vũ Thị Thuý Vân GV-Tổ trưởng Khối 3

3

Trần Thị Thường GV- Tổ phó Khối 2

4

Trần Thị Kim Thoa Giáo viên Khối 2

5

Khúc Thị Hoa Giáo viên Khối 2

6

Đặng Thị Phương Lan Giáo viên Khối 2

7

Trần Thị Mai Giáo viên Khối 3

8

Vũ Thị Vân Giáo viên Khối 3

9

Vũ Thị Minh Thu Giáo viên Khối 3

10

Vũ Thị An Trinh Văn phòng-GV Tiếng Anh

11

Đỗ Thị Hiền Giáo viên HĐ Tiếng Anh

12

Trần Tất Văn Giáo viên HĐ Tin học

 

TỔ 4 + 5

STT

Họ tên

Chức vụ

Dạy khối/môn 

Ghi chú

1

Bùi Thị Tuyết Nhung

Hiệu phó

2

Trần Thị Thu Hằng

GV-Tổ trưởng

Khối 4

3

Ngô Thị Hoà

GV- Tổ phó

Khối 5

4

Phan Thị Kim Anh

Giáo viên

Khối 4

5

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giáo viên

Khối 4

6

Vũ Thị Bích Hạnh

Giáo viên

Khối 4

7

Trần Thị Thoa

Giáo viên

Khối 4

8

Trần Thị Giáng Hương

Giáo viên

Khối 4

9

Đinh Việt Hà

Giáo viên

Khối 5

10

Phạm Thị Mai

Giáo viên

Khối 5

11

Bùi Thị Ngọc Dung

Giáo viên

Khối 5

12

Nguyễn Thuý Hiền

Giáo viên

Tin học

13

Lê Mai Trang

Giáo viên

Tiếng Anh